Jøni Foodline

Jøni Foodline
Odense

Byggeriet omfattede opførelse af ca. 10.000 m2 virksomhedsdomicil.

Administration, show-room samt kursusfaciliteter udgør ca. 3.600 m2 og udføres i 2 etager. Administrationsbygningen udførtes i henhold til de nyeste energikrav med fokus på energibesparende tiltag.

De valgte tekniske løsninger, blandt andet sikring, adgangskontrol m.m. er af nyeste teknologi. Administrationen indrettes som en blanding af enkelt- og storrumskontorer.

Styring og koordinering
Byggeprojektet krævede intensiv koordinering og styring.

Der var mange faggrupper i gang på pladsen samtidig, mange materialeleverancer og projektændringer, der skulle tages hensyn til. Vores byggeledere gennemførte byggestyringsarbejdet flot og til stor tilfredshed hos alle parter.

Udført som

Totalentreprise

Bygherre

Jøni Foodline A/S

Arkitekt

Harrebek A/S

Ingeniør

OBH Rådgivende Ingeniører A/S

Etageareal

10.000 m2 fordelt på 6.400 m2 produktion og 3.600 fordelt på m2 kursusfaciliteter, show-room samt administration.

Energiklasse

2010

Afleveret

Marts 2015

I forbindelse med vores beslutning om at opføre nyt domicil kom vi i kontakt med NJ Gruppen, som tilbød deres erfaring og viden omkring etablering af et projekt som dette.

Det blev naturligt, at etablere en partneringmodel hvor åbenhed og tillid omkring projektet er i fokus. Samarbejdet med NJ Gruppen foregår i åben dialog og i en uformel tone med gensidig respekt.

Vi har i samarbejde med NJ Gruppen har fået udarbejdet et projekt hvor vores ønsker til funktion, kvalitet og økonomi er i fokus og oplyse at NJ Gruppen har udført opgaven til vor fulde tilfredshed.

Lars JørgensenDirektør Jøni Foodline