Arbejdernes Landsbank og boliger

Arbejdernes Landsbank
og boliger, 
Nyborg

Byggeriet er opført i 4 etager.

I stueetagen en filial til Arbejdernes Landsbank. På 1., 2. og 3. sal er indrettet boliger. Samlet etageareal ca. 3.000 m2.

Bygningen er udført med bærende bagmur og etagedæk i præfabrikerede betonelementer. Facaderne er opmuret i teglsten.

Bygningen er meget fint tilpasset den øvrige arkitektur i gadebilledet.

Udført som

Totalentreprise

Bygherre

Boliggruppen A/S

Arkitekt

Harrebek A/S

Ingeniør

OBH Rådgivende Ingeniører A/S

Etageareal

3.000 m2 fordelt på 20 boliger samt 750 m2 bank.

Energiklasse

2010

Afleveret

April 2014

Samarbejdet med NJ Gruppen har fungeret rigtigt tilfredsstillende. Der har været en god, konstruktiv og løsningsorienteret dialog omkring projektet før og under byggeriet. NJ Gruppen skal roses for, at deres slogan omkring ”kvalitet til tiden” overholdes til fulde. Vi arbejder gerne sammen med NJ Gruppen igen.

Carsten SkovDirektør BoligGruppen A/ S