Vallensbæk Stationstorv

Vallensbæk

Butikscenter, bolig og fælleshus i et

I forbindelse med det nye butikscenter Vallensbæk Stationstorv etableredes der et seniorfællesskab på 49 almene boliger og et fælleshus. Boligerne opføres i 4 etager, hvor bygningskroppene forskydes, således der opstår variation i facaderne samt indlæggende altaner og altangange. Der etableres desuden en fælles taghave med mulighed for ophold og et centralt beliggende fælleshus.

Byggeriet opføres med et statisk system og etagedæk i betonelementer. Facaderne udføres i lette konstruktioner, der afsluttes med en Alucobond beklædning i en nøje afstemt farvesætning.

UDFØRT SOM
Totalentreprise

BYGHERRE
Vallensbæk Boligselskab

ARKITEKT
CASA Arkitekter A/S

INGENIØR
Ingeniør’ne A/S

ANVENDELSE OG ETAGEAREAL
5.000 m² fordelt på 49 boliger samt fælleshus.

ENERGIKLASSE
2015

AFLEVERET
April 2017

“NJ Gruppen A/S har i 2015 og 2016 bistået SG Nordic med opførelse af et butikscenter på Vallensbæk Stationstorv i delvis 2 etager på ca. 6.000 m2. Bygningen skulle delvist sammenbygges med eksisterende bygninger og de eksisterende bygninger skulle renoveres. Endelig skulle butikscentret forberedes for opførelse af 49 boliger til Vallensbæk Boligselskab ovenpå. Byggeriet blev gennemført i hovedentreprise.

Der var tale om en kompliceret sag med en række snitflader, som kunne give anledning til vanskeligheder. Gennem hele processen har vi haft en god og konstruktiv dialog og alle udfordringer er blevet løst meget fint og i en ordentlig tone. Byggeriet er afleveret til tiden og mangeludbedring er i al væsentlighed sket på meget tilfredsstillende vis. Aflevering af lejemål til Rema til tiden og i mangelfri stand var særdeles vigtigt for os, og her har NJ i direkte dialog med Rema afleveret på forbilledlig vis.

NJ har også håndteret forholdet til vores eksisterende lejere og kommunen, som også er nabo til byggeriet, på særdeles tilfredsstillende vis. Jeg kan således varmt anbefale NJ Gruppen A/S til andre.”

Lars Pærregaard
Investment Manager, SG Nordic

Andre boligprojekter

Andre erhverv og detail projekter