Jøni Foodline

Odense

Domicil med mange funktioner

Byggeriet omfattede opførelse af ca. 10.000 m² virksomhedsdomicil.

Administration, show-room samt kursusfaciliteter udgør ca. 3.600 m² og er udført i 2 etager. Administrationsbygningen udførtes i henhold til de nyeste energikrav med fokus på energibesparende tiltag.

De valgte tekniske løsninger, blandt andet sikring, adgangskontrol m.m. er af nyeste teknologi. Administrationen indrettes som en blanding af enkelt- og storrumskontorer.

Styring og koordinering
Byggeprojektet krævede intensiv koordinering og styring.

Der var mange faggrupper i gang på pladsen samtidig, mange materialeleverancer og projektændringer, der skulle tages hensyn til. Vores byggeledere gennemførte byggestyringsarbejdet flot og til stor tilfredshed hos alle parter.

UDFØRT SOM
Totalentreprise

BYGHERRE
Jøni Foodline A/S

ARKITEKT
Harrebek A/S

INGENIØR
OBH Rådgivende Ingeniører A/S

ETAGEAREAL
10.000 m² fordelt på 6.400 m² produktion og 3.600 m² fordelt på kursusfaciliteter, show-room samt administration.

ENERGIKLASSE
2010

AFLEVERET
Marts 2015

“I forbindelse med vores beslutning om at opføre nyt domicil kom vi i kontakt med NJ Gruppen, som tilbød deres erfaring og viden omkring etablering af et projekt som dette.

Det blev naturligt, at etablere en partneringmodel hvor åbenhed og tillid omkring projektet er i fokus. Samarbejdet med NJ Gruppen foregår i åben dialog og i en uformel tone med gensidig respekt.

Vi har i samarbejde med NJ Gruppen har fået udarbejdet et projekt hvor vores ønsker til funktion, kvalitet og økonomi er i fokus og oplyse at NJ Gruppen har udført opgaven til vor fulde tilfredshed.”

Lars Jørgensen
Direktør Jøni Foodline

Andre erhverv og detail projekter