Vallensbæk Stationstorv

Vallensbæk Stationstorv

I forbindelse med det nye butikscenter Vallensbæk Stationstorv etableres et seniorfællesskab på 49 almene boliger og et fælleshus.

Boligerne opføres i 4 etager, hvor bygningskroppene forskydes, således der opstår variation i facaderne samt indlæggende altaner og altangange.

Der etableres desuden en fælles taghave med mulighed for ophold og et centralt beliggende fælleshus.

Byggeriet opføres med et statisk system og etagedæk i betonelementer.

Facaderne udføres i lette konstruktioner, der afsluttes med en Alucobond beklædning i en nøje afstemt farvesætning.

Udført som

Totalentreprise

Bygherre

Vallensbæk Boligselskab

Arkitekt

CASA Arkitekter A/S

Ingeniør

Ingeniør’ne A/S

Etageareal

5.000 m2 fordelt på 49 boliger samt fælleshus.

Energiklasse

2015

Afleveret

April 2017