AL-Bank og boliger

Arbejdernes Landsbank
og boliger
Nyborg

Byggeriet er opført i 4 etager.
I stueetagen en fillial til Arbejdernes Landsbank. På 1., 2. og 3. sal er indrettet boliger.
Samlet etageareal ca. 3.000 m2. Bygningen er udført med bærende bagmur og etagedæk i præfabrikerede betonelementer. Facaderne er opmuret i teglsten. Bygningen er meget fint tilpasset den øvrige arkitektur i gadebilledet.

Bygherre

BoligGruppen A/S

Arkitekt

Harrebek Arkitekter

Ingeniør

OBH-Gruppen

Byggetid

12 måneder (afleveret 2014)

Totalentreprenør

NJ Gruppen A/S

Samarbejdet med NJ Gruppen har fungeret rigtigt tilfredsstillende. Der har været en god, konstruktiv og løsningsorienteret dialog omkring projektet før og under byggeriet. NJ Gruppen skal roses for, at deres slogan omkring ”kvalitet til tiden” overholdes til fulde. Vi arbejder gerne sammen med NJ Gruppen igen.

Carsten SkovDirektør BoligGruppen A/ S