Persondatapolitik

  1. Formål

  Formålet med denne persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager. Det er vores målsætning, at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, hvordan de videregives eller opbevares.

  Personlige oplysninger dækker her alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til vedkommendes for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

   

  2. Hvilke personoplysninger indsamler vi?

  NJ Gruppen har brug for visse personoplysninger for at kunne administrere dine ordrer, levere målrettede grafiske ydelser, behandle og producere ordrer og øvrige serviceydelser til dig. Vi indsamler derfor kun de personoplysninger, som er nødvendige for at levere et produkt eller en ydelse til dig.

  Når vi indsamler personoplysninger for at administrere din ordre, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. Registreringer om handler opbevares hos os i 5 år, inklusiv indeværende år, hvorefter oplysningerne slettes.

  Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.

   

  3. Hvem videregiver NJ Gruppen personoplysninger til?

  Vi udveksler personoplysninger med samarbejdspartnere for at kunne opfylde salgs- og leveringsforpligtelser, herunder for at kunne administrere og optimere produktionen af dine produkter. Vi videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

   

  4. Hvordan indsamler vi personoplysninger?

  Ud over de oplysninger, som du selv afgiver i forbindelse med bestilling af grafiske produkter og/eller serviceydelser, anvender vi på vores hjemmeside cookies. Cookies er digitale informationspakker, som hjemmesiden lagrer på din harddisk. Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie.

  Vi anvender cookies for, at forbedre vore hjemmesiders funktioner og lette din adgang hertil.

  For hvert besøg på www.nj.dk– uafhængigt af tilstedeværelsen af en cookie – opbygger NJ Gruppen en logstatistik. Logstatistik betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades, m.m.

  På www.nj.dk anvendes logstatistik med det formål at optimere websitet og funktionerne på denne. Disse statistiker er anonymiserede.

   

  5. Sikkerhed

  Vi har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om behandling af personoplysninger.

  Vi opbevarer og transmitterer vi ikke personoplysninger krypteret, men vi kan dog gøre dette, hvis det forlanges af vore kunder. Alle persondata er beskyttet bag firewall.

   

  6. Markedsføring

  Vi videregiver aldrig dine oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre tredjepart med henblik på markedsføring, men hvis du accepterer det, fremsender vi markedsføringsmateriale til dig på vegne af vores samarbejdspartnere.

  Du har til hver en tid mulighed for, at meddele os, at du ikke ønsker at modtage yderligere markedsføringsmateriale fra vores samarbejdspartnere og/eller fra os ved at sende en e-mail til firma@nj-gruppen.dk eller kontakte os på tlf. +45 63 12 50 10

   

  7. Opdatering af og indsigt i oplysninger

  Som kunde hos os har du altid ret til at gøre indsigelse med dataregistreringen og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til os gennem samme mail eller telefonnummer som ses i ovenstående pt. 6. Markedsføring.

   

  8. Kontakt NJ Gruppen

  Hvis du har spørgsmål til nærværende persondatapolitik, vores behandling af personoplysninger eller dit forhold til os i øvrigt, så er du meget velkommen til at rette henvendelse til:

  NJ Gruppen A/S

  Sivlandvænget 27A
  5260 Odense S
  Tlf. +45 63 12 50 10
  Mail: firma@nj-gruppen.dk

  CVR 27638929

  www.nj.dk

   

  9. Ændring af Persondatapolitikken

  NJ Gruppen forpligter sig til løbende at opfylde kravene til beskyttelse af privatlivets fred. Derfor vil denne persondatapolitik blive ændret i takt med ændrede krav til beskyttelses af privatlivets fred i gældende lovgivning.

   

  NJ Gruppen

  Odense den 21. december 2021